Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej i dobrej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Ponadto wymóg związany z wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacją S jest taki, że klient musi mieć wkład własny w odpowiedniej wysokości. Jak należy go oszacować przy zakupie nieruchomości czy przy budowie lub remoncie domu?

Jaki wkład własny jest wymagany?

Zasadniczo przy zaciąganiu kredytu hipotecznego zgodnie z Rekomendacją S KNF polskie banki powinny żądać od klientów ubiegających się o takie zobowiązania posiadania wkładu własnego w wysokości 20 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. KNF dopuszcza jednak możliwość zastąpienia połowy żądanego wkładu własnego dodatkowym zabezpieczeniem, np. w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu.

Wkładem nie musi być jedynie gotówka – wiele banków akceptuje również np. wartość działki budowlanej, jaka jest własnością kredytobiorcy.

Jak liczony jest wkład własny?

Wkład własny do kredytu hipotecznego oblicza się nie tyle od kwoty zobowiązania, jaką chcesz uzyskać – bazą jest wartość nieruchomości, na której zabezpieczony będzie kredyt udzielany przez instytucję. W zależności od tego co właściwie jest przedmiotem kredytowania, czy zakup mieszkania, budowa domu, czy też jego rozbudowa lub przebudowa, nieco inny będzie tryb obliczania wymaganego wkładu własnego:

  • Cena mieszkania, jeśli kredyt ma pokryć koszty kupna nieruchomości mieszkalnej (niezależnie od rynku: pierwotnego lub wtórnego).
  • Cena działki – w przypadku zakupu działki budowlanej z kredytu hipotecznego.
  • Wartość z kosztorysu lub operatu szacunkowego – przy budowie domu, choć zawsze brana jest pod uwagę niższa ze wskazanych wartości.
  • Suma oszacowana przez rzeczoznawcę po zakończonym remoncie, przebudowie itp., jeśli zaciągasz kredyt hipoteczny na ten cel.

Jeśli więc kupujesz mieszkanie w cenie 500 000 zł, to powinieneś mieć 20 proc. z takiej kwoty tytułem wkładu własnego, czyli 100 000 zł, albo 50 000 zł, a pozostałą część dodatkowo ubezpieczyć.