Terminologia finansowa bywa niejasna dla klientów banków, dlatego warto ją lepiej poznać
by wiedzieć, z czym masz do czynienia w przypadku danego produktu. Zobacz, co należy
rozumieć przez pojęcie konsolidacji?


Konsolidacja czyli połączenie
Słowo konsolidacja oznacza tyle co połączenie, a w przypadku oferty bankowej mowa jest tu
o powiązaniu ze sobą różnych kredytów czy pożyczek, które zostały wcześniej zaciągnięte
przez klienta w różnych instytucjach kredytowych lub nawet i pozabankowych.
Kredyt konsolidacyjny udzielany jest przez bank w celu pokrycia kosztów zwrotu
pożyczonych środków finansowych w innych bankach czy firmach pożyczkowych. Efektem
takiego działania jest spłata przed terminem innych zobowiązań, w zamian za jeden większy
kredyt konsolidacyjny, który regulujesz w jednym banku.


Korzyści wynikające z konsolidacji
Dlaczego klient powinien rozważyć możliwość konsolidacji zobowiązań kredytowych?
Ponieważ dzięki temu może zamienić często drogie zobowiązania, na jeden większy kredyt z
mniejszą ratą kapitałowo-odsetkową. Często bezrefleksyjnie, albo pod wpływem chwili
zaciągasz pożyczkę, bez porównywania ofert w kilku instytucjach kredytujących. Przez to
podpisujesz umowę na drogie zobowiązanie. Możesz je spłacić, tak jak i inne produkty tego,
przez konsolidację.


Głównym powodem, dla którego klienci decydują się na zaciągnięcie kredytu
konsolidacyjnego, jest możliwość zamiany drogich zobowiązań na jedno z korzystniejszymi
warunkami spłaty i jedną, niższą ratą miesięczną. Bardzo często obniżenie wysokości raty
wynika z wydłużenia okresu kredytowania, dlatego warto zwrócić na to uwagę.
Konsolidacja pozwala również na uporządkowanie swoich zobowiązań, co ułatwi spłatę
długów zgodnie z terminem ich uiszczania.