Podejmowanie decyzji finansowych jest trudną sztuką, zwłaszcza wtedy, gdy nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu finansów jako takich. W takich przypadkach przydać się może pomoc wykwalifikowanego doradcy. Kiedy warto skorzystać z jego usług?

Kto może zostać doradcą finansowym?

Przede wszystkim zanim przejdziemy do omawiania kwestii, w których pomocna może być wiedza doradcy finansowego, przyjrzyjmy się bliżej temu, kim jest taki specjalista.

Doradztwo finansowe to dziedzina, w której specjalizują się doradcy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem może nim zostać właściwie każda osoba. Nie musi mieć ukończonych specjalistycznych kursów czy szkoleń w zakresie produktów finansowych.

Największe szanse, by zostać doradcą finansowym, i to takim, który będzie dobrym ekspertem, mają osoby posiadające jednak kierunkowe wykształcenie, na czele z absolwentami studiów ekonomicznych i pokrewnych. Mogą mieć dyplom ukończenia kierunków finansowych, z zakresu rachunkowości, bankowości, zarządzania i prawa.

Kim jest i czym zajmuje się doradca finansowy?

Doradca sugeruje klientom indywidualnym i korporacyjnym, czyli firmowym, w zakresie wyboru odpowiednich produktów finansowych.

Według dyrektywy stworzonej przez Unię Europejską doradca to zawód, który nie wiąże się z pracą w żadnej instytucji finansowej. Cechą charakterystyczną takiego specjalisty jest niezależność i obiektywizm w doradzaniu klientom. Do zadań spoczywających na barkach doradcy finansowego należy zaliczyć przekazywanie informacji dotyczących w pierwszej kolejności bezpieczeństwa zarządzania majątkiem i jego ochroną.

Dobrego doradcę warto zapytać, z jakich kredytów czy pożyczek skorzystać, jak osiągnąć wyznaczone cele finansowe czy jak wybrać ubezpieczenie na życie lub fundusz emerytalny. Z usług tego specjalisty korzystają nie tylko klienci indywidualni, ale i przedsiębiorcy.

Natomiast istnieje jeszcze jedna definicja doradcy finansowego. Stworzyła ją Europejska Federacja Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych – FECIF. Według tej instytucji jest on wszechstronnie wykształconym specjalistą. W swojej działalności prowadzi odpowiednie działania, których celem jest ochrona majątku klienta i zapewnienie mu bezpieczeństwa oraz płynności finansowej. Dobrego doradcę można poznać po tym, że przed doborem dla klienta właściwych produktów finansowych dokonuje kompleksowej analizy jego potrzeb i bada, jakich rozwiązań w istocie potrzebuje.

Doradca finansowy a pośrednik finansowy

Bardzo często zamiennie wykorzystywane są terminy: doradca finansowy i pośrednik finansowy, podczas gdy to dwie odmienne profesje. Doradca ma szersze kompetencje.

Wiele banków czy instytucji zatrudnia pośredników finansowych dla prezentacji np. ofert banków i skłonienia klientów do skorzystania z określonych produktów. Prócz tego są jeszcze takie zawody jak:

  • doradca inwestycyjny, który doradza w zakresie produktów inwestycyjnych,
  • doradca kredytowy, inaczej pośrednik kredytowy, w zakresie kompetencji którego leży proponowanie kredytów oferowanych przez instytucję finansową lub banki, z którymi współpracuje.

Czym powinien charakteryzować się dobry doradca finansowy?

Dana osoba, która tytułuje się i wykonuje pracę z zakresu doradztwa finansowego, powinna na pierwszym miejscu stawiać dobro klienta. Nie może działać całkowicie na własną rękę, ale w porozumieniu z klientem, i mieć na uwadze to, jakie są jego oczekiwania. Dobry doradca ma doświadczenie w doradzaniu klientom. Umie poruszać się w świecie finansów nie tylko pod względem teoretycznym, ale i w praktyce może zaoferować szeroki zakres usług.

Dobry doradca finansowy nie powinien ustawać w podnoszeniu swoich kwalifikacji. W celu świadczenia profesjonalnych usług tacy specjaliści powinni aktualizować swoją wiedzę o ekonomii, finansach, prawie gospodarczym i szybko zmieniającym się systemie podatkowym.

Wśród najbardziej pożądanych cech, jakie powinny charakteryzować dobrego doradcę finansowego, należy wymienić:

·       komunikatywność,

·       otwartość,

·       łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi,

·       dobrą pamięć,

·       odporność na stres,

·       zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,

·       wysokie kompetencje sprzedażowe,

·       zdolność analitycznego myślenia.

Zostać doradcą finansowym może każdy, ale nie każdy będzie świetnym specjalistą.

Ile zarabia doradca finansowy?

Czy warto zostać doradcą finansowym z perspektywy zarobków, jakie przynosi wykonywanie takiego zawodu? To zależy, w jaki sposób pracuje ten specjalista. Doradztwo finansowe pozwala na rozwój kariery w zakresie pracy na etacie w firmie doradczej, ale i można działać na własny rachunek. W sektorze bankowym na stałe zatrudnienie mogą liczyć doradcy finansowi, którzy oferują klientom produkty tych instytucji.

Wynagrodzenie doradcy finansowego pracującego w banku składa się na ogół z pensji podstawowej i premii lub prowizji zależnej od sprzedanych produktów finansowych. Natomiast bycie niezależnym ekspertem finansowym i obsługiwanie w ramach własnej firmy klientów to już nie prowizja czy stała pensja, ale wypracowany przez pośrednika dochód. Im więcej pracuje, ma lepszą renomę, tym więcej może zarobić w takiej branży.

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy finansowego?

Istnieje wiele sytuacji, w których może pomóc Ci doradca finansowy. Z usług doradcy warto skorzystać nie tylko wtedy, gdy chcesz inwestować – masz nadwyżkę finansową i chciałbyś ją korzystnie ulokować. Wtedy lepiej jest sięgnąć po pomoc pośrednictwa finansowego czy doradztwa inwestycyjnego.

Zasadniczo przyjmuje się, że korzystanie z usług doradcy to bardzo dobry pomysł, jeśli nie masz szerokiej wiedzy w zakresie finansów. Wiele firm, banków i innych podmiotów ma w swojej ofercie instrumenty, których porównanie ze sobą i wybór najlepszego dla Ciebie zajmuje czas i wymaga odpowiedniej wiedzy. By nie narażać się na podejmowanie nietrafionych decyzji, przyda się specjalistyczna pomoc. Ekspert zajmujący się finansami może uchronić Cię przed takimi wyborami i pomóc wytypować z oferty rynkowej takie usługi i produkty finansowe, które będą dla Ciebie najlepsze w danym czasie. Pomoc specjalisty sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa i równowagi finansowej zarówno budżetu domowego, jak i finansów firmowych.

Doradca ma takie doświadczenia, które pozwalają mu na podejmowanie naprawdę obiektywnych decyzji. Nie jest uzależniony od żadnego innego podmiotu finansowego, takiego jak bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy doradca finansowy pomoże w wyborze kredytu hipotecznego?

Czy warto skierować swoje kroki do doradcy finansowego, jeśli klient chce zaciągnąć kredyt w banku? Niezależnie od tego, czy będzie to kredyt hipoteczny czy gotówkowy, doradca pomoże w ocenie Twojej zdolności i w wyborze najlepszej oferty na kredyty hipoteczne w poszczególnych bankach.

Restrykcyjne procedury udzielania kredytów i pożyczek, jakie obecnie obowiązują w bankach, sprawiają, że o wiele trudniej jest wytypować kredyt hipoteczny, który będzie odpowiednim dla Ciebie wyborem. Nawet jeśli zrobisz to samodzielnie, to czeka Cię ogromna ilość formalności przy wnioskowaniu. Doradca finansowy pomoże Ci na poszczególnych etapach kredytowania.

Doradca finansowy czy doradca kredytowy nie będzie miał wpływu na przeprowadzenie procedury kredytowej, np. na to, jak bank wyliczy zdolność kredytową. Przedstawi elementy ofert, przejrzy umowę i wskaże, jakie zapisy w niej mogą budzić wątpliwości. Pomoże w podjęciu działań mających na celu zwiększenie zdolności.

Jeśli interesują Cię kredyty hipoteczne i chcesz zaciągnąć takie zobowiązanie, w zorientowaniu się w Twoich możliwościach finansowych i w wyborze kredytu pomoże dobry doradca finansowy.

Zapraszamy do kontaktu: Tel. +48 660 683 954